Ecco la traduzione del testo in croato:

Uvjeti i odredbe

Ovi uvjeti i odredbe prodaje (u daljnjem tekstu “Ugovor”) koji reguliraju narudžbe postavljene na web stranici www.putmeon.eu (u daljnjem tekstu “Web stranica”) sklopljeni su između: FASHION SPORT DESIGN od Carlo Finardi Nobile – Corso Milano, 63 – 35129 Padova, (u daljnjem tekstu “Mi”, “Naš” ili “Prodavatelj”) i bilo koje fizičke osobe koja putem Web stranice naručuje proizvode koje Prodavatelj nudi na prodaju na Web stranici (u daljnjem tekstu “Narudžba/e”), isključivo za osobne, a ne za komercijalne, dobrotvorne ili poslovne svrhe, niti za svrhe daljnje prodaje ili prijenosa bez naknade ili za naknadu (u daljnjem tekstu “Korisnik”, “Ti”, “Tvoj” ili “Klijent/i”). Prodavatelj i Klijent će biti pojedinačno nazivani “Stranka” i zajedno kao “Stranke” u svrhu ovog Ugovora. Izvršenjem Narudžbe, Klijent prihvaća da će njegovi odnosi s Prodavateljem u vezi s pripremom, zaključivanjem i izvršenjem bilo koje Narudžbe biti regulirani ovim Ugovorom, kao i Uvjetima i odredbama koji reguliraju korištenje Web stranice koji se primjenjuju u trenutku postavljanja Narudžbe i koji će, zajedno s ovim Ugovorom, činiti jedinstveni nedjeljivi ugovorni skup koji regulira odnos između Stranaka, isključujući bilo koju prethodnu verziju ugovornih uvjeta dostupnih na Web stranici i bilo koje uvjete i odredbe Klijenta.

  1. Svrha, primjenjivi zakon i teritoriji
    Ovaj Ugovor postavlja uvjete i odredbe koji reguliraju prodaju proizvoda koje Prodavatelj nudi na Web stranici, između Prodavatelja i Klijenta. Ovaj Ugovor regulira uvjete pod kojima se Narudžbe postavljaju, plaćaju, prate i dostavljaju te, gdje je primjenjivo, garancije koje mogu biti primjenjive na Narudžbe i pravo Klijenta da promijeni mišljenje nakon što je izvršio Narudžbu, u skladu s uvjetima ovog Ugovora i zakonom koji regulira ovaj Ugovor.
    Prodavatelj ima pravo promijeniti svoje uvjete i odredbe prodaje u bilo kojem trenutku. Uvjeti i odredbe prodaje koji reguliraju odnos između Stranaka u vezi s Narudžbom bit će verzija koja je bila online u trenutku kada je Klijent izvršio narudžbu i koju je Klijent izričito prihvatio u trenutku narudžbe, takvi uvjeti i odredbe prodaje čine ovaj Ugovor.

1.2. Primjenjivi zakon, rješavanje sporova i jezik ovog Ugovora
Web stranica, ovaj ugovor i bilo koje narudžbe izvršene putem web stranice, kao i njihove izvedbe, regulirani su hrvatskim zakonom. Bilo koji spor koji proizlazi iz tumačenja ili izvršenja ovog Ugovora bit će reguliran isključivom nadležnošću hrvatskih sudova.
Ako je Klijent potrošač iz EU, Klijent će imati koristi od svih obvezujućih odredbi zakona zemlje u kojoj Klijent živi. Nijedna od